POLISZ KOMPLEX KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSI SZOFTVERRENDSZER

A Polisz Komplex Költségvetési Gazdálkodási Szoftverrendszer egy tetszőlegesen paraméterezhető alkalmazáscsomag, amely biztosítja a költségvetési szervek - elsődlegesen városi önkormányzatok - számára az egységes gazdálkodási és ügyviteli funkciókat a pénzügy, a számvitel, a költségvetés–előirányzat kezelés, valamint a beszámoló-készítés és köz- ponti adatgyűjtés (K11) lehetőségét. A rendszer magas fokú integráltsága segít megszüntetni a párhuzamos feldolgo- zásból adódó problémákat, valamint lehetővé teszi, hogy a munkatársak többet foglalkozhassanak érdemi kérdésekkel.
A Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag megfelel a 249/2000 (XII.24.) korm. rendeletben meghatározott követelményeknek.


Teljes körű bevezetés

A PSL Consulting Kft., együttműködésben a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.-vel, a Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetését teljes körűen biztosítja (bevezetési konzultáció, felhasználók oktatása, folyamatos szoftverkö- vetés, a jogszabályok változásának megfelelő aktualizáció).


A Polisz által biztosított funkcionalitás

A Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag a költségvetési szemléletben gazdálkodó szervezetek számára, a gaz- dálkodási modellnek megfelelő funkcionalitással rendelkezik. A szoftver fejlesztése során elsődleges szempont volt a vezetői, döntéshozói szint megfelelő tájékoztatásának biztosítása, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó szám- viteli törvény és egyéb speciális jogszabályoknak való teljes körű megfelelőség.
A rendszer lehetőséget biztosít az önálló, részben önálló intézmények komplex rendszerbe történő integrálására, meg- valósítva ezzel a valódi kincstári működést.


A Polisz kiemelt funkciói

- szállító, vevő nyilvántartás
- bank forgalom, elektronikus házipénztár
- számlázás, postai csekk nyomtatás
- szerződések nyilvántartása
- bevételi nyilvántartás kezelése, előírások - számlázás
- kötelezettségvállalás kezelése, költségvetési szabad pénzek, foglalások kezelése
- lekérdezések (áfa bevallás, likviditási terv, cash flow terv, egyenlegközlő, fizetési felszólító)
- késedelmi kamat kezelése
- banki terminál kapcsolat
- tárgyi eszköz nyilvántartás
- intézmények, szakfeladatok, szervezetkódok bontási struktúra
- előirányzat nyilvántartás, költségvetés tervezés
- automatikus és kézi kontírozás
- főkönyvi könyvelés
- pénzforgalmi kimutatás, főkönyvi kivonat
- kapcsolat a központi bérszámfejtési rendszerhez
- költségvetési beszámoló garnitúra elkészítése, feladás a negyedéves, éves jelentések adatgyűjtő rendszere
  felé (K11)


Egyéb fejlesztési lehetőségek

A Polisz Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag továbblépést biztosít az egyéb ügyviteli területek felé:
- ügyiratkezelés-iktatás
- vagyonkataszteri nyilvántartás
- közétkeztetés
- népjóléti-szociális nyilvántartás
- vezetői információs rendszer, internetes portál, ügyfélkapu

Az említett modulok természetesen egymással szoros kapcsolatban állnak, annak érdekében, hogy az alapcélunk
– mely az adatok egységes kezelése, és a naprakészség – előnyei a város irányítói számára mindig elérhetők le-
gyenek.


Milyen szolgáltatásokra számíthat?

- korszerű kliens/szerver megoldás, amely akár – igényei szerint - internetes böngészőn keresztül is elérhető
- költséghatékony bevezetés minimális kockázattal
- teljes körű, kulcsrakész bevezetés
- tapasztalt szakember gárda, költségvetési szakterületen jártas közgazdászok
- helyszíni, egyéni oktatás
- az éles indulást követő fokozott szakmai támogatás
- folyamatos, gyors támogatás a jogszabályi változásoknak megfelelően
- felhasználói dokumentáció


Milyen előnyökre számíthat?

Kedvező bevezetési időütemezés

A Polisz Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag üzemi körülmények között kipróbált és tesztelt alkalmazáscsomag, amellyel ma már szerte az országban több, mint 100 milliárd forint költségvetési pénzt „mozgatnak” meg a fel-
használók. Ennek köszönhetően a rendszer „testre szabási igénye” minimális. A bevezetésre fordított idő 2-6 hó-
nap, a város és az intézményi hálózat nagyságától függően.

Információigény teljesítése

Az adatok feldolgozásának elkezdése után a jól beállított rendszer azonnal képes a napi gazdálkodási műveletek-
hez elengedhetetlenül fontos listák, lekérdezések előállítására. Mindezt olyan formátumban téve, amely a gazda-
sági és kulcsfelhasználói szint számára is könnyen kezelhető.


Működési környezet

A Polisz Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag lehetőségei hálózatba kötött Windows operációs rendszert futtató munkaállomásokon keresztül érhetők el üzembiztosan (a legmegbízhatóbban), az alkalmazás telepítése Windows
NT, Windows 2000, Novell, Linux környezetben lehetséges. Az adatbázisok eléréséről tetszőleges SQL szerver gon- doskodhat.

Ha többet szeretne tudni a projektről és annak részleteiről, konzultációval és egyéni bemutatóval állunk szíves rendelkezésére.