2013. október - SZÁMVITEL 2014

2014. január 1-jétől az államháztartás számvitele alapjaiban megváltozik.

Cégünk 2013 szeptemberében megkezdte Polisz Integrált Önkormányzati Rendszerének megfeleltetését a 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos jogszabályoknak.

A jogszabálykövetés során programunkat úgy alakítjuk, hogy:
- az a lehető leggördülékenyebb átállást biztosítsa a következő évre,
- felhasználóink már január első napjaiban az új számviteli előírások szerint tudjanak kontírozni, könyvelni,
- a rendszer megszokott működésében ne legyenek nagy változások, meglévő felhasználóinknak ne kelljen egy teljesen „új” programot megismerniük és megtanulniuk. Annak ellenére, hogy a 2014-es államháztartási számvitel teljesen új szemléletet kíván a könyvelőktől, maga a program alapjaiban nem változik. A meglévő, már ismert funkciók (menürendszer, programablakok) kiegészítésre kerülnek, és azok mellé lépnek be új funkciók.
- a feldolgozandó tételek nagy többsége – ahogyan azt már korábban is megszokhatták a felhasználók – automatikusan kontírozható legyen, akár költségvetési, akár pénzügyi számvitel szerinti kontírozásról is van szó.

A Polisz Integrált Önkormányzati Rendszer 2014-es működése:

- Párhuzamosan könyveli a tételeket a költségvetési és pénzügyi számvitel előírásai szerint, biztosítva ezzel a kétfajta könyvelés közötti kötelező egyezőségeket, lerövidítve ezzel a havi és negyedéves egyeztetések időtartamát.
- A költségvetési számvitel keretében: a 0-s számlaosztályban (03-09), pénzforgalmi szemléletben könyveli az előirányzatokat, a kötelezettségvállalásokat, követeléseket és azok teljesítését közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint. A közgazdasági osztályozás alapjául a rovatrend szolgál, a funkcionális elkülönítésnek pedig egy új kategória, a kormányzati funkciók (COFOG) képezik az alapját.
- A költségvetési számvitel előírásainak megfelelően automatikusan elvégzi a kötelezettségvállalásból végleges kötelezettségvállalásba történő átvezetéseket, könyveli a számlákat, majd azok teljesítését.
- A pénzügyi számvitel keretében: az 1-9-es (és 01-02-es) számlaosztályokban, módosított eredményszemléletben könyveli a vagyonváltozásokat, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló tételeket. A funkcionális osztályozás alapjául itt a szakfeladat-rend szolgál.
- A költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban költségnemek szerint, másodlagosan az 591 (Költségnem átvezetési számla) használatával a 6. vagy 7. számlaosztály könyvviteli számláin könyveli. (6-os számlaosztályba történő könyvelés esetén automatikus költségfelosztás havonta / negyedévente.)
- Egy jól felépített, a főkönyvek összefüggéseit tartalmazó számlatükör segítségével segíti az eligazodást a könyvelők számára a nagyszámú és (egyelőre) ismeretlen főkönyvi számok között.
- Adatszolgáltatás a negyedéves és éves költségvetési beszámolókhoz: költségvetési jelentés, mérleg-jelentés, maradvány-kimutatás, mérleg, eredmény-kimutatás, egyéb űrlapok összeállítása.

Bővebb információ, ajánlatkérés:
Horváth Krisztina
Telefon: 06/30-9847-680


2013. január - brosúránk

Tekintse meg a Polisz® - Symbion komplex költségvetési gazdálkodás, ügyiratkezelési és iktatási rendszerének idei brosúráját.


2012. január - Az új ÁHT és a Polisz

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) szabályai jelentős változást hoznak a helyi önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok könyvvezetésével és a kapcsolódó pénzügyi nyilvántartásokkal összefüggésben. Az egymástól elkülönülő helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (az önkormányzati hivatal is) elkülönítetten kell, hogy tudják vezetni a vonatkozó nyilvántartásokat és meg kell, hogy feleljenek a beszámolási kötelezettségeknek. A Polisz Költségvetési Gazdálkodási rendszer, egy programon belül biztosítja annak a lehetőségét, hogy az elemi költségvetés, a könyvvezetés és a beszámolás elkülönülő módon történjen meg. Az egységes rendszer és adatbázis biztosítja, a teljes körű átláthatóságot és a hatékony munkavégzést.


2010. március - Partnertalálkozó

2010. március 4. 10:30: Polisz partnertalálkozó, helyszín: Hotel Intercontinental, Budapest


2008. szeptember - Iktató rendszer tanúsítványa

A Polisz System Integrált Önkormányzati Rendszer Iktatási és Ügyiratkezelési modul 2.1-es verziója megszerezte a 24/2006. (IV.29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendeletben a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló rendeletben előírt tanúsítványt a MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft-nél.

2008. augusztus

Alkalmazás-szolgáltatás (ASP)

Az alkalmazás-szolgáltatás során a Polisz rendszer használatát a Szolgáltató (Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.) biztosítja a Központi Alkalmazás-szolgáltató szerverén keresztül. Így a felhasználónál nincs szükség kezdő beru-
házásra, telepítésekre. Kizárólag azt kell biztosítani, hogy azokon a számítógépeken, amelyekről a rendszert hasz-
nálni kívánják, elérhető legyen az Internet. (Az optimális működési sebesség eléréséhez nagy sávszélességű inter-
netkapcsolat javasolt. (Adsl, KábelTV, egyéb) Az alkalmazás-szolgáltatás során az adatbázis felügyeletét, a napi rendszeres mentéseket a felhasználó végzi, a szükséges rendszer-adminisztrációs szolgáltatással együtt.


Tervezhető, fix költségek – extra kiadások nélkül

A projekt teljes megvalósítási költsége az alapszerződésben kerül meghatározásra, így nem léphetnek fel váratlan „meglepetések”, rendkívüli mérnöknapi díjak.


Kedvező bevezetési időütemezés

A Polisz® Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag üzemi körülmények között kipróbált és tesztelt alkalmazás cso-
mag, amellyel ma már szerte az országban több, mint 200 milliárd forint költségvetési pénzt "mozgatnak" meg a felhasználók. Ennek köszönhetően a rendszer "testre szabási igénye" minimális. A bevezetésre fordított idő 2-4
hónap, a város és az intézményi hálózat nagyságától függően.


Pénzügyi ajánlat - Alkalmazás szolgáltatás igénybevételére

A Polisz® Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag bevezetésének költsége havi bérleti díj formájában fizethető
meg, amely díj tartalmazza a rendszer használati díját, valamint a folyamatos jogszabálykövetés árát is.